top of page
kwiat pomarańczy

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

„Pracujemy z człowiekiem, nie z diagnozą.” 

 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest nurtem psychoterapeutycznym, w którym, w odróżnieniu do terapii tradycyjnych, nie skupia się na przeszłości, ale koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości.  

TSR zakłada, że to człowiek jest ekspertem od swojego życia, a rolą terapeuty jest pomóc znaleźć mu najlepsze dla niego rozwiązania. Nie ma znaczenia, z jakim (określonym lub też nie), tematem zgłasza się klient. Ważne jest to, jakich dróg możemy wspólnie poszukać, by znaleźć rozwiązania.

 

Rozmowa z psychoterapeutą ma pomóc klientowi szukać i znaleźć rozwiązania jego problemu, wykorzystuje jego mocne strony (zasoby), które pomogą mu dać sobie radę z trudnościami. Terapia ta, ze względu na swój charakter określana jest jako krótkoterminowa, co oznacza, że umożliwia wprowadzenie zmian i znalezieniu rozwiązań w jak najkrótszym czasie, jednak jej długość (ilość spotkań) zależy od indywidualnego przypadku i decyzji klienta.

Zakończenie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach następuje w momencie, gdy klient uzna, że problem został rozwiązany. Możliwa jest również dalsza współpraca, by zapobiegać nawrotom problemu, ale tu decyzja również należy do klienta.

My Approach
bottom of page