top of page

Olga Altaç

Psycholog, psychotraumatolog, Terapia Skoncetrowana na Rozwiązaniach

Nazywam się Olga Altaç, jestem magistrem psychologii o specjalności klinicznej  i psychotraumatologiem. Oprócz studiów magisterskich i podyplomowych ukończyłam również szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i w swojej pracy wykorzystuję elementy tego nurtu.

 

Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi doświadczającymi m.in. kryzysów, choroby, straty, żałoby, problemów w relacjach z innymi, traum.

 

Moim celem jest towarzyszyć i pomóc człowiekowi w znalezieniu rozwiązywań jego problemów, podwyższeniu komfortu psychicznego, zadowolenia z życia, jak i z relacji/ związków z innymi, oferuję także wsparcie i psychoedukację.  

 

Jestem ciekawa każdego człowieka oraz jego historii, fascynuje mnie psychika ludzka oraz sposób w jaki każdy z nas postrzega rzeczywistość i na nią reaguje. Skupiam się przy tym nie tylko na psychice, ale również sygnałach, które wysyła ciało.

 

Wciąż podnoszę swoje kompetencje oraz korzystam z regularnych superwizji.

 

W pracy terapeutycznej koncentruję się na mocnych stronach, sile i zasobach osoby, która do mnie przychodzi. A mocne strony i zasoby posiada każdy bez wyjątku. Uważam, że każdy człowiek jest ekspertem od swojego życia oraz potencjału, który w nim drzemie, a także ma siłę i moc, by potrafić stawić czoła przeciwnościom losu. W odpowiedniej atmosferze ta siła się ujawnia, a człowiek, często ze zdziwieniem, odkrywa, że zna rozwiązania na swoje problemy. Nie oceniam, ani nie radzę klientom, co powinni zrobić; nie udaję, że lepiej znam się na ich życiu, czy znam lepsze rozwiązania na ich problemy. Moja rola polega na wydobyciu z człowieka jego potencjału, mocnych stron oraz umiejętnego prowadzenia go do znalezienia jak najlepszych rozwiązań jego problemów, a co za tym idzie, do kierowania swoim życiem w sposób świadomy.

 

Poruszanie się w lesie

Oferta

Oferuję swoją pomoc młodzieży i osobom dorosłym potrzebującym wsparcia w następujących obszarach:

 

- po stracie,

- po rozstaniu,

- w żałobie,

- w chorobie,

- w myślach samobójczych,

- w trudnych i traumatycznych doświadczeniach,

- w polepszeniu relacji z innymi,

- w nauce stawiania granic i asertywności,

- w zrozumieniu i „poukładaniu” swoich emocji,

 - jeśli potrzebujesz po prostu zostać wysłuchanym, zrozumianym i najzwyczajniej w świecie móc się „wygadać”.

 

Konsultacja psychologiczna - 200 zł

Sesja terapeutyczna - 200 zł

** Możliwe sesje online.

*** Sesje możliwe także w języku angielskim i tureckim.

Cennik

Services
kwiat pomarańczy

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest nurtem psychoterapeutycznym, w którym, w odróżnieniu do terapii tradycyjnych, nie skupia się na przeszłości, ale koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości.  

TSR zakłada, że to człowiek jest ekspertem od swojego życia, a rolą terapeuty jest pomóc znaleźć mu najlepsze dla niego rozwiązania. Nie ma znaczenia, z jakim (określonym lub też nie), tematem zgłasza się klient. Ważne jest to, jakich dróg możemy wspólnie poszukać, by znaleźć rozwiązania.

 

Rozmowa z psychoterapeutą ma pomóc klientowi szukać i znaleźć rozwiązania jego problemu, wykorzystuje jego mocne strony (zasoby), które pomogą mu dać sobie radę z trudnościami. Terapia ta, ze względu na swój charakter określana jest jako krótkoterminowa, co oznacza, że umożliwia wprowadzenie zmian i znalezieniu rozwiązań w jak najkrótszym czasie, jednak jej długość (ilość spotkań) zależy od indywidualnego przypadku i decyzji klienta.

Zakończenie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach następuje w momencie, gdy klient uzna, że problem został rozwiązany. Możliwa jest również dalsza współpraca, by zapobiegać nawrotom problemu, ale tu decyzja również należy do klienta.

Contact

Kontakt

Tel: 607-065-748

Mail:  olga.altac@gmail.com

Kalendarz online:

https://www.znanylekarz.pl/olga-altac/psycholog-psychotraumatolog/poznan

* W przypadku braku terminów w kalendarzu, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny (jeśli nie odbiorę, proszę o SMS).

Adres:

ul. Homera 105, Strzeszyn Grecki, 60-461 Poznań

bottom of page